Δημιουργικά Σάββατα "Οικιακή οικονομία - Αξιοποίηση αδρανών"

img

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων, «Δημιουργικά Σάββατα» που πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Ιωάννη κάθε Σάββατο, το Σάββατο 7/5/2016 1600-1800 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 13ου Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα «ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ» από την κ. Αθηνά Κυριακάκη- Σφακάκη